zaterdag, maart 31, 2018

erf goed

                                 Personal Bill of Rights 
I have the right to freedom of speech
I have the right to be heard
I have the right to be respected
I have the right to accept and own my own power
I have the right to not disclose unless I am comfortable
I have the right to feel my emotions
I have the right to say no
I have the right to challenge the status quo
I have the right to ask questions
I have the right to be me
I have the right to own my own ideas
I have the right to my values and beliefs
I have the right to laugh

Dr. Alicia A. Dunlop, Toronto
                             
Een geschiedenis en een tel raam : werelderfgoed

vrijdag, december 15, 2017

'' [...]
After this year the community’s resources, both government and institutional, should be focused on providing effective redress and implementing regulatory and other changes designed to ensure that so far as possible no child is abused in an institutional context in the future. Survivors have waited too long for an effective response to their suffering and the future protection of Australian children must be given the highest priority. These objectives can only be fully achieved following the delivery of our final report. "

bron

maandag, mei 29, 2017Eraan herinnerende dat de Verenigde Naties in de UniverseleVerklaring van de Rechten van de Mens,
hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand,

Ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen,

Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezin, in een sfeer van geluk,liefde en begrip,

Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden van een zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de geest van
vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid,gelijkheid en solidariteit,

Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind,

aangenomen door de Algemene Vergadering van 20 november 1959,

`het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als na de geboorte,

zijn het volgende overeengekomen:

art.5
De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar is het de zich ontwikkelende vermogens van het kind.

art.14
1. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen de rechten en plichten van de ouders en, indien van toepassing, van de wettige voogden, om het kind te leiden in de uitoefening van zijn of haar recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.

3. De vrijheid van eenieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.

Uit: Universele Verklaring van de Rechten van het Kind


zaterdag, mei 27, 2017

Stop 'dwelling crankily' on sex abuse case*: Anthony Foster, long-time advocate for child sex abuse victims, dies aged 64


Anthony Foster died on Friday evening with his wife Chrissie by his side after suffering a stroke.
He died in a Melbourne hospital, aged 64, dedicated his life to seeking justice for victims of child sex abuse at the hands of the Catholic Church after two of his daughters were repeatedly raped by a priest, 
In a two decade-long quest to hold the Catholic Church accountable for crimes against children, Mr Foster and his wife Chrissie told the harrowing story of their family's treatment at the hands of the church to the media and the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse.


woensdag, mei 24, 2017

nurture in nature: flight of the Bumble Bee en 't hijgend hert de dans ontsprongen; twist met mijn twisters
Geachte lezer,    

KLIK      

Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 is het Meldpunt gesloten.
klik
Uw mail zal eerst op maandag 29 mei 2017 worden gelezen.
dinsdag, mei 23, 2017

zondag, mei 21, 2017

zaterdag, mei 20, 2017

OTTAWA — Prime Minister Justin Trudeau is expected to ask Pope Francis for a formal apology for the role of the Roman Catholic Church in the residential school system when the two meet during a private audience later this month.
The Truth and Reconciliation Commission included the demand for a papal apology — to survivors, their families and communities — among the 94 recommendations in its report on the dark history and legacy of residential schools.
Trudeau, who has promised to act on all 94 recommendations, has previously promised to speak to the Pope about an apology, but noted he could not compel him to agree.
Haida for Latinists
"It is a conversation that is going to have to happen between the two gentlemen," said a federal government official, who spoke on the condition that sources not be named.
"Obviously, the Vatican is well aware of the TRC request and they know that's something that we will be raising, but in terms of advancing that conversation, I think it's going to have to happen in the room," the official said.
Canadian bishops have also raised the issue during visits to the Vatican over the past few months.
Trudeau is also bringing his wife, Sophie Grégoire Trudeau, to meet Pope Francis when he visits the Vatican May 29, but she and all others will remain outside the room when the prime minister and the religious leader hold their private conversation.
The visit will also involve a tour of the Vatican museum and the famed Sistine Chapel, where the ceiling was painted by Renaissance artist Michelangelo.
The Vatican stop comes during a trip to Europe for the NATO leaders summit in Brussels and the G7 gathering in Taormina, Italy.
There, the Liberal government is also hoping to get a bilateral meeting with U.S. President Donald Trump — who this week began the countdown to renegotiate the North American Free Trade Agreement — in order continue pressing him on the importance of the relationship between the two countries.
Trudeau will also visit Amatrice, Italy, the site of a devastating earthquake in August 2016, and spend time in Rome for an official bilateral visit including a meeting with Italian Prime Minister Paolo Gentiloni.
Former Conservative prime minister Stephen Harper, who issued a residential schools apology on behalf of the Canadian government in 2008, did not raise the issue directly during a 10-minute audience with Pope Francis two years ago, but did mention the report of the Truth and Reconciliation Commission.
That report documented abuse, illness and even deaths in the residential schools. More than 150,000 First Nations, Métis and Inuit children passed through the schools, which were largely operated by churches and funded by the federal government from the 1840s to 1996, when the last one closed.
The Catholic Church operated 64 of the 140 schools included in the settlement agreement.
The report noted that the United, Anglican and Presbyterian churches, which were also involved in operating residential schools, had their national leaders issue formal apologies on behalf of their churches.
The Roman Catholic Church in Canada, though, does not have one person who is authorized to speak on behalf of the whole church, which meant that apologies were left to individual religious orders and dioceses.
"The result has been a patchwork of apologies or statements of regret that few survivors or church members may even know exist," said the report.
In 2009, the previous pope, Benedict XVI, did express "sorrow" on behalf of the Catholic Church for the "deplorable conduct" by some members of the church in their treatment of indigenous children in residential schools.
"His Holiness emphasized that acts of abuse cannot be tolerated in society," said the statement.
The Truth and Reconciliation Commission report said this did not go far enough, especially since it was not made in public.
"A statement of regret that children were harmed in the schools is a far cry from a full and proper apology that takes responsibility for the harms that occurred," the report said.
The commission said the apology should be similar to the one that Benedict XVI delivered in Ireland in 2010 to victims of abuse by the church.
The Canadian Press

vrijdag, mei 19, 2017

vertaling Saramago

  


Dat de spekkies in de aanbieding zijn impliceert niet dat voor kattenbezitters  de zuurkool wordt afgeschaft

den Koning van Hispanje, heb ik [ook] altijd geëerdBRON

U heeft nog 1 dag om zich te laten registreren voor de bijzondere trekking
Het had nooit mogen gebeuren    Het spijt ons 

Vertaling Kneppers. "Was I bitten by a monkey?"

En als dat de reden is waarom mammoeten punthoofden,  oosterijkers geraniums en leggers van 5000 stukjes recht op dwangbuisjes hebben scheelt dat toch maar mooi een knap stevige slok op een borrel


en voor diegene die die stevige slok ook wensen maar inmiddels net als ik ook redelijk kippig worden, dan nog maar even uitgetypt:

....
....

Het Liefdewerk voor Kinderbescherming te Amsterdam evenwel is een aparte koninklijke goedgekeurde vereniging met een eigen bestaan  en als zodanig ook afzonderlijk op de lijst geplaatst. 

De Vereniging werd na invoering der kinderwetten opgericht omdat de Vincentiusvereniging de "duurzame verzorging van minderjarigen" niet met zoveel woorden in haar doelomschrijving heeft vermeld en zij deswege geen voogdijvereniging in den zin der wet kon zijn. Laat die trappist maar zitten, Deetman !

Archief onderzoek?
Me neus !!!

Archieven niet te vinden?  Gezwam !!  
woensdag, mei 17, 2017

ZEMBLA: ‘Adoptiebedrog’,

woensdag 17 mei om 21.15 uur bij de VARA op NPO 2

Adoptiedossiers vol met fouten en vervalsingen
De dossiers van kinderen die in de jaren 80 vanuit Sri Lanka zijn geadopteerd, zijn vaak onvolledig en bevatten in veel gevallen valse identiteiten. Een ex-bestuurslid van het voormalige adoptiebureau Flash vertelt in ZEMBLA dat hij schat dat 70 procent van de adoptiedossiers niet in orde is.Toer van Schayks Mammoedten


De koningin zei bij haar eigen: top secret

Chaos is nog niet ontcijferde orde

José SaramagoZiezo, dat is dat. En die hand?
Die hebben ze op 't graf gezet, zo rechtop in het zand.

dinsdag, mei 16, 2017


Mein junger Sohn fragt mich: Soll ich Mathematik lernen?
Wozu, möchte ich sagen. Daß zwei Stücke Brot mehr ist als eines
Das wirst du auch so merken.
Mein junger Sohn fragt mich: Soll ich Französisch lernen?
Wozu, möchte ich sagen. Dieses Reich geht unter. Und
Reibe du nur mit der Hand den Bauch und stöhne
Und man wird dich schon verstehen.
Mein junger Sohn fragt mich: Soll ich Geschichte lernen?
Wozu, möchte ich sagen. Lerne du deinen Kopf in die Erde stecken
Da wirst du vielleicht übrigbleiben.

Ja, lerne Mathematik, sage ich 
Lerne Französisch, lerne Geschichte!

Beukenrode en Valkenswaard steunbewijs opgedoken

- eind vijftiger jaren
- minderjarige jongen
- broeder wiens profetische kloosternaam hem een boer laat zijn

originele bronnen beschikbaar
die desgewenst  in copie (met opgave van vindplaats)
worden gestuurd aan Meldpunt Misbruik en/of Cie. Samson

Mocht jou dit iets zeggen, help dan vooral maar even mee denken.
Want dit is wél een orginele  (en zeer recent)  opgedoken maar géén openbare bron.


Zowel Meldpunt als andere instanties - wat dus géén slachtofferclubs zijn !! - zijn van deze ontwikkelingen op de hoogte.

En ik ben nog hard aan het piekeren hoe hier mee om te gaan.
Het is - gezien het materiaal - zeker niet de laatste.

Slimme opmerkingen dus zeer welkom.

Voor nu: geef maar even een dossiernummer op bij Meldpunt en/of Samson
Meer hoef en wil ik niet van je weten !
Ik ben slechts geïnteresseerd om te zien waar het schip strandt. Omdat vroegere slachtoffers en overlevers Recht hebben op zowel privacy (toen en nu! ) als op erkenning en wat daar nog steeds bij komt kijken.
Beide Comissies kunnen je heel simpel duidelijk maken hoe jij aan jouw (verdere) informatie kunt komen: daar hebben we wetgeving voor. Dáár is al voor betaald: kwestie van belasting en beschaving

 Een boer in de aanbieding dus.
Want men stond erbij, keek ernaar
en haalde het, bepaald niet voor de eerste keer,   in de hersens - voor de vergadering met gebed - te besluiten : voor ons is daarmee de kous af ! 


Justice McClellan addressed
National Council of Churches Conference

The Hon. Justice Peter McClellan AM, Chair of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, addressed the National Council of Churches Conference in Melbourne on Tuesday 16 May, 2017.

Watch or read Justice McClellan's speech.


Sinterklaas in cognito in de soete suykerbol


 
toegevoegd 21-5-2017

zaterdag, mei 13, 2017

"E depois do Adeus"

Pope acknowledges 2.000-case backlog in sex abuse cases
13-5-2017
KLIK

Ganhar os dois

                             

vrijdag, mei 12, 2017

o pagador de promessas

KLIK
KLIK
KLIK


"Confio na segurança e Nossa Senhora protege-nos", acreditam os peregrinos. ILO en Eurocop hebben een wat ander idee: o que faço aquiA Associação dos Profissionais da Guarda criticou, esta sexta-feira, as "condições desumanas" em que considera estarem os profissionais da GNR de serviço em Fátima, no âmbito da visita do papa Francisco para o Centenário das Aparições.
Em comunicado, a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) frisa que a "Operação Fátima" está a implicar "o empenhamento de um número extraordinário de profissionais da GNR, que estão a dar o melhor de si, com elevado profissionalismo, para que tudo decorra dentro da normalidade".
Por isso, "foi com profunda perplexidade e indignação" que teve conhecimento de que "há profissionais que, durante esta operação, que durará em média quatro dias, ficarão alojados em condições sub-humanas".
"Alguns profissionais irão pernoitar num pavilhão da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, sem acesso a instalações sanitárias que lhes permitam realizar a sua higiene pessoal diária e, ainda, sem alimentação garantida, na medida em que ficam sujeitos à existência de 'sobras' das refeições dos instruendos", refere o comunicado da associação.
A APG lamenta que "colchões no chão, sem lençóis ou cobertores", sejam "a dignidade que a instituição confere àqueles que a servem".
"Estes profissionais, que se viram privados de usufruir das suas folgas por força do empenhamento mais que justificado nesta operação, mereciam o mínimo de condições para cumprirem a sua missão e não terem que prestar serviço em condições degradantes, que contrastam com os milhões de euros gastos no suporte à visita do papa", considera.
No seu entender, parece que o planeamento foi feito "em cima do joelho".
"Com boa vontade, queremos acreditar que foi uma solução de recurso, sendo certo que nada o justifica, quando este evento foi agendado com um ano de antecedência", acrescenta.
A APG considera que, pelas suas características, a "Operação Fátima" deveria "sobressair pelo seu valor humano e, é lamentável que isso não aconteça, que sejam precisamente os profissionais da GNR, que deveriam ter direito ao descanso, à higiene e à alimentação a serem arredados da sua condição humana".
KLIK
"É grave que o comando-geral tenha conhecimento da situação, que foi denunciada pela APG/GNR, e que não se vislumbrem medidas com a merecida urgência, sendo certo que, se foram enviados responsáveis para apurar os factos 'in loco', estes nada mais fizeram do que tentar obter informações sobre a origem da denúncia", acrescenta.
Na opinião da APG, esta situação "deveria envergonhar o governo, a ministra da Administração Interna e, sobretudo, os responsáveis da instituição".
Francisco estará em Fátima hoje e no sábado, tornando-se o quarto papa a visitar o maior templo mariano do país. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010) foram os outros papas que estiveram em Fátima.
O líder da Igreja Católica preside à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no sábado. Tem ainda encontros agendados com o Presidente da República e com o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respetivamente.

Noticias relacionas:"as autoridades da igreja sao o unico grupo que luta absolutamente contra o abuso de menores " Cardeal Gerhard Müller, Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé


“Quando for grande, quero ser bispo!” Gerhardinho  Müller


"Nossa Senhora, ouve as minhas preces
Peço que o Benfica, seja tetracampeão
E já agora, se não for pedir muito
Ajuda o Salvador a ganhar a Eurovisão..."