zaterdag, maart 31, 2018

erf goed

                                 Personal Bill of Rights 
I have the right to freedom of speech
I have the right to be heard
I have the right to be respected
I have the right to accept and own my own power
I have the right to not disclose unless I am comfortable
I have the right to feel my emotions
I have the right to say no
I have the right to challenge the status quo
I have the right to ask questions
I have the right to be me
I have the right to own my own ideas
I have the right to my values and beliefs
I have the right to laugh

Dr. Alicia A. Dunlop, Toronto
                             
Een geschiedenis en een tel raam : werelderfgoed

vrijdag, december 15, 2017

'' [...]
After this year the community’s resources, both government and institutional, should be focused on providing effective redress and implementing regulatory and other changes designed to ensure that so far as possible no child is abused in an institutional context in the future. Survivors have waited too long for an effective response to their suffering and the future protection of Australian children must be given the highest priority. These objectives can only be fully achieved following the delivery of our final report. "

bron

woensdag, december 13, 2017

dinsdag, november 21, 2017

Blind voor het belang van het kind; de wet tegen de schijnerkenningen


Ter gelegenheid van de internationale dag van de rechten van het kind, vragen de Kinderrechtencommissaris, de Délégué général aux droits de l’enfant en Myria (het Federaal migratiecentrum) dat de wet tegen schijnerkenningen grondig herzien wordt.
DeWereldMorgen redactie
maandag 20 november 2017

Een wet van 19 september 2017 zal binnenkort de ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente in staat stellen om de erkenning van een buitenechtelijk kind door zijn vader (of meemoeder) te weigeren, als die ambtenaar van mening is dat deze erkenning verblijfsfraude uitmaakt. Onder meer gaat het hier over de strijd tegen de erkenning van het vaderschap door Belgische mannen of wettig-verblijvende migranten, louter met als doel een verblijfsvergunning te verwerven voor de moeder. Volgens deze wet bestaat er “geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner" wanneer "de intentie van de erkenner, kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel".
Een plaatselijke ambtenaar kan daarom besluiten dat een persoon niet de vader van een kind is als hij of zij uit “een geheel van omstandigheden" kan afleiden dat de betrokken persoon uitsluitend frauduleuze bedoelingen heeft, ook al is er een biologische band met het kind.
Daarnaast vereist de wet dat een hele reeks documenten, die soms moeilijk te verkrijgen zijn (zoals de geboorteaktes van beide vreemde ouders) vóór élke erkenning ingediend worden bij de gemeente. In het geval van een onderzoek naar schijnerkenning, uitgevoerd door de politie en het parket, kan de erkenningsprocedure tot 8 maanden duren, vanaf het moment waarop alle documenten zijn ingediend. Als de erkenning wordt geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand, is er geen specifiek en voor iedereen toegankelijk beroep mogelijk.
Een kind zal daarom vele maanden moeten wachten - of zelfs jaren in geval van een beroep voor de familierechtbank - voor er een beslissing valt of het al dan niet een officiële vader kan hebben, en dus mogelijks een verblijfsrecht via gezinshereniging. Ondertussen zijn de gevolgen voor het irregulier verblijf van het kind en zijn moeder ernstig: het ontbreken van sociale rechten voor het kind en zijn moeder (met uitzondering van dringende medische hulp) en met name het risico op verwijdering van het grondgebied. Eens het zover is, wordt het bijzonder moeilijk om de vaderlijke afstamming alsnog vast te laten stellen. En zonder vaderlijke verwantschap, zal ook geen alimentatierecht kunnen worden geëist en zal er ook geen erfrecht zijn.
De Kinderrechtencommissaris, de Délégué général aux droits de l’enfant en Myria vinden het belangrijk dat fraude bestreden wordt. Het is onaanvaardbaar dat kwaadwillige individuen misbruik maken van de kwetsbare situatie van migranten die zich in een precaire situatie bevinden.
Deze nieuwe wet dreigt echter zijn doel voorbij te schieten en tegelijk het belang van het kind en de grondrechten van de getroffenen ernstig te schenden. Het feit dat een kind gedeeltelijk of uitsluitend werd verwekt met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrecht voor een van zijn ouders, vormt geen reden om zijn status als mens en zijn rechten te negeren.
Volgens het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind heeft elk kind het recht om "onmiddellijk na de geboorte ingeschreven [te worden] en [heeft het] vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd" (art. 7). Staten hebben ook de verplichting om "het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend" te respecteren (art. 8).
Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist "respect voor het privé-leven dat iedereen in staat is om de details van zijn identiteit als mens vast te stellen, inclusief zijn verwantschap" (Mennesson tegen Frankrijk, § 96). De nieuwe wet schaadt ondubbelzinnig het recht van het kind om, in principe, zijn dubbele afstamming te doen gelden, en om zijn afkomst zowel aan de kant van de moeder als aan de kant van de vader te kennen.
De Délégué général aux droits de l’enfant, de Kinderrechtencommissaris, en Myria, vragen dat deze wet herzien wordt om beter rekening te houden met het belang van het kind. Een erkenning vernietigen zou alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk mogen zijn en enkel door beslissing van een rechter die heeft vastgesteld dat zo’n vernietiging in het belang is van het kind.
Het is niet wenselijk zo’n beslissing over te laten aan gemeenteambtenaren die hiervoor maar beperkt zijn opgeleid en vaak overbelast zijn. In afwachting van de gevraagde herziening vragen wij dat alle betrokken partijen rekening houden met het belang van het kind, dat er in dit verband in principe in bestaat, zelfs in het geval van verblijfsfraude, afstamming bevestigd te zien, zowel aan de kant van de moeder als van de vader.

BRON

1 Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning(B.S., 4 oktober 2017).

vrijdag, november 17, 2017

The ‘gangster’ superior, the Irish priest and the wealthy widow

KLIK
Paradise Papers reveal an Irish priest’s key role in the finances of a rich Catholic order whose founder was a sex abuser

Irish Times
Colm Keena
11-11-2017“All have already been closed”

The Vatican Insider
Andrea Tornelli
14-11-2017

The Paradise papers document the Congregation’s reservoirs hidden in tax havens. 

klik

dinsdag, november 14, 2017

'Rights' and 'Wrongs'.....
.....
The Declaration of Human Rights was borne from the desire of many nations to embrace common values that underpin human life. The catastrophe of war and the horror of the holocaust made it imperative to attempt to bring order from chaos. I again pass by the question of enforceability. However as social attitudes evolve and change and scientific knowledge increases we must continually assess whether the actions of government, institutions and individuals accord with the generally accepted values of civilised nations. Those values find common expression in the Declaration.

The Report of the Child Sexual Abuse Royal Commission will describe the mistakes made by many institutions. Many of those mistakes are already documented in the case study reports previously provided to government. There will be 44 case study reports in all. They reflect a fraction of the occasions where some governments, institutions and individuals acted contrary to the "rights" afforded to children under the Convention on the Rights of the Child.

The history of both Maralinga and Child Abuse in Australia make plain that "rights" matter. Fundamental rights once identified and adopted by a community cannot be easily cast aside. We cannot expound the virtues of a free and just society and express them through a statement of accepted "rights" if we do not endeavour to ensure that the actions of government and our many institutions are consistent with those "rights". 


14 -11-2017


Justice McClellan addresses Centre for Forensic Behavioural Science Seminar

The Hon. Justice Peter McClellan AM, Chair of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, addressed the Centre for Forensic Behavioural Science Seminar at Swinburne University of Technology in Melbourne on Tuesday 14 November 2017.
 
Justice McClellan's speech is available here

Copyright © 2017 Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, All rights reserved.
Our mailing address is:
Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse
GPO Box 5283
Sydney, NSW 2001
Australia

"When you are ready to talk, we are ready to listen": final sitting marks the end of the Royal Commission

KLIK
14 November 2017

The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse will sit on December 14 to publicly mark the conclusion of the five-year long inquiry.

Royal Commission CEO, Philip Reed, said the sitting will be a chance for Commissioners to thank the community for their continued support of the Royal Commission and its work.

“When we began in 2013, we had no idea just how widespread or prevalent child sexual abuse in institutions was in Australia, or how many people would come forward to share their story,” Mr Reed said.

“Since then we have held 57 public hearings, where we sat for 444 days and heard evidence of more than 1,300 witnesses. Commissioners have also listened to the personal accounts of almost 8,000 survivors of child sexual abuse in institutions through ‘private sessions’.

“Combined with our comprehensive policy and research program, the Royal Commission has been able to contribute to the community’s understanding and awareness of institutional child sexual abuse.”

Mr Reed said that during the life of the Royal Commission, thousands of individuals, including survivors, academics, legal practitioners, government representatives and advocacy and support groups have contributed to its work.

 “We couldn’t have achieved what we have so far without the input and support of so many,” Mr Reed said.

The Hon. Justice Peter McClellan AM, the Chair of the Royal Commission, will present the National Library of Australia with a book of around one thousand messages written by survivors of institutional child sexual abuse.

The book titled, ‘Message to Australia’ is a collation of personal messages written by those who shared their story to the Royal Commission in a private session. The messages, addressed to the Australian community, tell of survivors’ experiences and their hopes for creating a safer environment for children in the future. Once handed to the National Library, the book will be accessible to members of the public.
KLIK

This sitting will be open to the public, with limited seating available.

For those who are unable to attend, the sitting will be streamed live to the public via webcast on the Royal Commission’s website www.childabuseroyalcommission.gov.au

The Royal Commission’s final report will be delivered to the Governor General on Friday 15 December 2017.

Event:                   Royal Commission Final Sitting

Date:                     Thursday 14 December

Sitting times:       9:30am AEDT (the sitting is expected to conclude by 10:00am AEDT)

Location:              Hearing Room 1, Level 17, Governor Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydney


BRON

zondag, november 12, 2017

Archbishop Martin accused of being ‘very negative’ about Church

All of this [then] requires a new sense of identity by the Catholic community 
[of the “why” of Catholic education]


 The “Irish religious education establishment is fixated on questions of ownership and management, and too little on the purpose of the Catholic school and the outcomes of Catholic education in terms of faith formation”.

Diarmuid Martin, Dublin 2017 

De koeien dragen staarten

"Luister en spreek de waarheid met hart en lippen"
Benedictus van Nursia

Maar dan moet er wel geluisterd worden bron KNR 


den cooooninck van Hispanje heb ik ook altijd vereerd
Bron

donderdag, november 09, 2017

Pai! Afasta de mim esse cálice; Cale-se! Vaticaan werkt richtlijnen uit voor kinderen van priesters


MINDER DAN 1 MINUUT LEESTIJD

De Commissie ter Bescherming van het Kind, die werd opgericht voor het bestrijden van seksueel misbruik in de katholieke Kerk, werkt richtlijnen uit voor de omgang van kinderen van priesters met hun vaders. Dat blijkt uit een brief van de commissie van eind oktober aan de organisatie Coping International, een zelfhulpgroep voor kinderen van katholieke priesters. Dezelfde commissie vaardigde eerder ook al richtlijnen uit voor de preventie van seksueel misbruik in de Kerk. In de brief wordt Coping International de kans geboden om concrete suggesties en aanbevelingen te doen.
De richtlijnen moeten er volgens de commissievoorzitter onder meer voor zorgen dat priesters die een kind verwekken daarvoor ook juridisch, moreel en financieel de verantwoordelijkheid opnemen. Daarbij moet het belang van het kind op de eerste plaats komen. De Ierse bisschoppenconferentie vaardigde hierover in augustus als eersten een reeks richtlijnen uit. De commissie zal nagaan in welke mate die een basis kunnen vormen voor richtlijnen voor de universele Kerk.
Bron: Kathpress.at


woensdag, november 08, 2017

De achter- achterkleindochter van Amaro Humoristas da Madeira 4Litro desenterram vídeo do ‘Crime do Padre Inácio’, paródia feita em 20136 - 11 - 2017

KLIK
Grupo de comediantes foi ao baú esta segunda-feira e recuperou vídeo sobre um padre que se muda para uma nova paróquia “e envolve-se carnalmente com uma jovem paroquiana, porém, comer carne torna-se um pesadelo e e Padre Inácio acaba engasgado”


vrijdag, november 03, 2017

Vandaag is 10 jaar cel geëist 'De verdachte is alleen zijn vrijheid ontnomen. Maar hoe zal Daisy's leven er verder uitzien?'

3-11-2017

Dit artikel verscheen op 15 augustus in de Volkskrant:

Vandaag is de tweede proformarechtszitting in Maastricht. De 61-jarige verdachte Arnold M., vader van twee volwassen dochters, heeft volgens zijn advocaat Alper Çinar onlangs alsnog 'een verklaring afgelegd'. Tijdens de eerste proformazitting begin juni zweeg M. nog, op advies van zijn raadsman. Volgens Çinar was hij geestelijk nog niet klaar om een verklaring af te leggen. De raadsman vroeg opheffing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt, omdat diens vrouw een scheiding had aangevraagd; hij wilde nog pogingen ondernemen om zijn huwelijk te redden.


Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen voorlopige vrijlating uit de gevangenis in Vught. 'Ernstiger feiten zijn bijna niet te bedenken', aldus officier van justitie Annemarie Kemp. De rechtbank wees het schorsingsverzoek af. Volgens advocaat Spauwen blijkt uit het strafrechtelijk onderzoek dat Arnold M. de verkrachting al gedurende een langere periode aan het plannen was.

Advocaat Çinar wil en mag weinig zeggen over zijn cliënt. De verdachte heeft weliswaar tijdens de vakantie een verklaring afgelegd, Çinar kan niet zeggen of hij de feiten die hem ten laste zijn gelegd heeft bekend. Volgens advocaat Spauwen heeft ook een contra-expertiseonderzoek door de verdediging uitgewezen dat Arnold M. het meisje heeft bezwangerd. Çinar wil dat bevestigen noch ontkennen.

Justitie heeft aangekondigd vandaag een verzoek in te dienen bij de rechtbank om de zaak achter gesloten deuren te houden. 'In verband met de belangen van het minderjarige slachtoffer', aldus officier van justitie Kemp. Ook de advocaten zijn daar voorstander van.
Het is de ergste nachtmerrie die een moeder kan overkomen. Simone wil met haar verhaal een signaal afgeven: dit 'horrorscenario' kan in ieder gezin gebeuren, hoe zorgzaam en oplettend je als ouders ook bent.
Ze heeft zich gestoord aan reacties op sociale media: dat zal wel een asociaal gezin zijn, een probleemgezin. Slechte ouders die zoiets verschrikkelijks lieten gebeuren. Maar dat zijn ze dus niet. Ja, Simone en haar man zijn gescheiden, maar hoeveel andere ouders zijn dat ook niet?
Ze vormen een gescheiden middenklassegezin, met een dochter en twee andere kinderen. Ze zijn niet bekend bij jeugdzorg of andere hulpinstanties. Ze hebben een normale omgangsregeling voor de kinderen. Dochter Daisy is om het weekend bij haar ex, en in de vakanties wat vaker.
Bijna elke dag schiet het nog door haar hoofd: welke signalen heb ik gemist? Hoe kon het gebeuren dat mijn 11-jarige dochter werd gedrogeerd, verkracht en zwanger raakte van een 61-jarige man? Nota bene door een huisvriend van haar ex-man, die vorig najaar veel aan het klussen was in diens huis in Brunssum en daar ook regelmatig bleef overnachten.

Simone laat haar emotionele verhaal vertellen door advocaat Meyke Spauwen van Pennino Advocaten in Kerkrade. Zelf heeft ze het er nog te moeilijk mee en ze is erg bang dat de privacy van haar dochter wordt geschaad.
De eerste tekenen dat er iets aan de hand is met Daisy, komen vlak na Kerst. 
...

Waarom Daisy op haar 11de een abortus onderging Compleet 

Omwille van de privacy zijn de namen Simone en Daisy gefingeerd. Ook hun woonplaats wordt daarom niet vermeld. 

Simone heeft het verhaal gelezen en bestempeld als een correcte weergave van de feiten. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van Arnold M. willen voorafgaand aan de rechtszitting niet inhoudelijk ingaan op de zaak.


Waarschuwing Schadefonds: let op !!! Kunstkop preventie campagne

bron
Mocht (ook)  jouw (Slachtofferhulp)hulpverlener op studiereis naar Kloris en Roosje uit de Sub-Sahara zijn danwel gewoon  het  pretpakket Winterwonderland tuissen de Efteling en Disney hebben gewonnen bij Neerlands Staatsloterij

is het niet uit te sluiten dat de mededelingen ook voor  jou /U  interessant zijn.

Gebenedijd oh Wonderbare Poldervrouwe, hoor de klucht van deze tijd.

KLIK

dinsdag, oktober 31, 2017

Oele poele paddestoele; het zal je kind maar wezen   
bron Konininklijke Bibliotheek
Wist jij dat je een bartender erg ongelukkig maakt als
je een lepeltje bestelt bij jouw Irish coffee?

Niet elk kind met een snotneus werd een stageaire , elke stageaire was ook een kindNRC

Vergoeding advocaat Meldpunt RKK 1250,- 
(bron: Meldpunt RKK)

[voor welk bedrag zij niet hoeven te kunnen lezen]
bron: Slachtofferhulp Nederland

vrijdag, oktober 27, 2017

A no fu yu kuku, ano fu yu sopi, ma mi kon versteri yu